Mentalbeskrivning

Sida

MENTALBESKRIVNINGSPROTOKOLL: EL MERINO’S NEW BET ”RUSA”

1

2

3

4

5

1a kontakt
hälsning
avvisar kontakt
morrar och eller
bitförsök
undviker kontakt
skyggar och drar
sig undan
accepterar kontakt
helt oengagerad
men drar sig ej undan
tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad Intensivt kontaktbeteende mot testledaren kan hoppa och gnälla
1b kontakt
samarbete
följer ej med trots upprepade försök att locka Följer med motvilligt strävar mot föraren eller stretar åt annat håll Följer med hela sträckan, neutral följer med villigt. engagerar sig följer med villigt. visar intensivt intresse mot testledare, hoppar, gnäller
1c Kontakt
Hantering
Avvisar. Morrar och eller bitförsök Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren Accepterar. Är neutral Accepterar. Svarar med kontakt beteende Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren
2a Lek 1
Leklust
Leker ej Leker ej men visar intresse Leker-startar långsamt men blir aktiv Leker aktivt, startar snabbt Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
2b Lek 1
Gripande
Griper ej Griper ej, nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet
2c Lek 1
Dragkamp
Biter ej Biter försiktigt
släpper, håller, drar ej emot
Biter-drar emot, släpper tar om Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledare släpper Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper
3a Jakt
förföljande
startar ej Startar men avbryter (1) Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. fullföljer (2) Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet Startar direkt med hög fart. springer förbi bytet kan vända
3b Jakt
Gripande
(1) Nonchalerar bytet/springer ej fram (2) Griper ej, nosar på föremålet Griper tveksamt med tidsfördröjning Griper direkt, släpper Griper direkt. Behåller bytet minst 3 sekunder
4 Aktivitet Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv Är ouppmärksam och lugn-står sitter eller ligger Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar Är uppmärksam, ngt orolig. Vandrar runt efter hand Är orolig. Växlar snabbt i aktiviteter
5a Avståndslek
Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad Kontroll, avbrott förekommer Intresserad av figuranten utan avbrott Intresserad, vill iväg
Enstaka startförsök
Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök
5b Avståndslek
Hot/aggressivitet
Inga skall eller morrningar Enstaka skall och eller morrningar under momentets första del Enstaka skall och eller morrningar under momentets första och andra del Visa hotbeteende, skall och morrningar under momentets första del Visar hotbeteende, skall och morrningar under momentets först och andra del
5c Avståndslek
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet Går fram till den dolda men talande figuranten Går fram till figuranten med låg kroppshållning och eller fördröjning Går direkt fram till figuranten utan hjälp
5d Avståndslek
Leklust
Visar inget intresse leker ej med visar intresse Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot Griper direkt. Kan släppa och ta om Drar emot Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej
5e Avståndslek
Samarbete
Visar inget intresse Blir aktiv men avbryter Är aktiv med figuranten när denne är aktiv Är aktiv med figuranten intresse även mot passiv figurant Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek
6 a Överraskning
Rädsla
Stannar, kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
6 b Överraskning
Hot/aggressivitet
Visar inga hotbeteenden Visa enstaka hotbeteende Visa flera hotbeteende under längre tid Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar flera hotbeteende och attacker som kan avslutas med bett
6c Överraskning
Nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ner overallen/går inte fram Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen-lockar på hunden Går fram till overallen när föraren står bredvid Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet Går fram till overallen utan hjälp
6 d Överraskning
Kvarstående rädsla
Ingen tempo förändring eller undanmanöver Liten båge, el liten tempoväxling el tittar bort vid någon av passagerna Båge el tempoväxling vid första passagen minskat utslag vid 2 passagen Båge el tempoväxling vid minst 2 passager utan intensitet mellan tillfällena Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager
6 e Överraskning
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst 1 tillfällen Stannar upp .Luktar/tittar på overallen vid minst 2 tillfällen Biter i/leker mot overallen. Intresset minskar efter hand Biter i/leker med overallen vid 2 eller fler passager
7 a Ljudkänslighet
Rädsla
Stannar, kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
7 b Ljudkänslighet
Nyfikenhet
Går ej fram Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet-lockar på hunden Går fram till skramlet när föraren står bredvid Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet Går fram till skramlet utan hjälp
7 c Ljudkänslighet
Kvarstående rädsla
Ingen tempo förändring eller undanmanöver Liten båge, el liten tempoväxling el tittar bort vid någon av passagerna Båge el tempoväxling vid första passagen minskat utslag vid 2 passagen Båge el tempoväxling vid minst 2 passager utan intensitet mellan tillfällena Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager
7 d Ljudkänslighet
Kvarstående intresse
Inget intresse för skramlet Stannar upp. Luktar/tittar på skramlet vid minst 1 tillfällen Stannar upp . Luktar/tittar på skramlet vid minst 2 tillfällen Biter i/leker mot skramlet. Intresset minskar efter hand Biter i/leker med skramlet vid 2 eller fler passager
8 a Spöken
Hot/aggressivitet
Visar inga hotbeteenden Visa enstaka hotbeteenden Visa flera hotbeteenden under längre tid Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar flera hotbeteende och attacker som kan avslutas med bett
8 b Spöken
Kontroll
Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar sig Tittar till mot spökena då och då Kontrollerar /handlar mot spökena. Långa avbrott Kontrollerar/handlar mot båda spökena. kortare avbrott Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet
8 c Spöken
Rädsla
Uppehåller sig huvudsakligen framför eller bredvid förare Uppehåller sig huvudsakligen framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering Uppehåller sig huvudsakligen framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll Uppehåller sig huvudsakligen bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen
8 d Spöken
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figuranten förklädnad Går fram när föraren talar med figuranten/lockar på hunden Går fram till spöket när föraren står bredvid Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet Går fram till spöket utan hjälp
8 e Spöken
Kontakt
Avvisar eller undviker kontakt försök Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig ej undan Besvarar kontakt när figurant bjuder Tar själv kontakt. Balanserat Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla
9 a Lek 2
Leklust
Leker ej Leker ej men visar intresse Leker-startar långsamt men blir aktiv Leker aktivt, startar snabbt Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
9 b Lek 2
Gripande
Griper ej Griper ej direkt, nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet Griper direkt med hela munnen, Griper direkt, hugger föremålet
10 Skott Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd Kontroller som försvinner efter första skottet. Bryter men upptar startad aktivitet Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresset mot Skytten/återgår till aktivitet/passivitet Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott