Mentaltest – Korning

Sida

Beskrivare: Cathrine Hoff & Krister Wall

Samarbete förare: 4  Leker själv – men kommer tillbaka med tidsfördröjning
Samarbete TL: Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek
Gripa ta tag 5 m: 2  Griper försiktigt.
Gripa ta tag 40 m: Griper ej, nosar på föremålet.
Gripa hålla 5 m: 2  Löst grepp, tappar taget vid upprepade tillfällen.
Gripa hålla 40 m: Griper ej.
Gripa slita dra 5 m: 3  Växlar mellan att hålla och dra emot.
Gripa slita dra 40 m:Håller ej.

Förföljande: 5  Startar med hög fart, målinriktad.
Förföljande gripande: Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Uthållighet:Jobbar i 30 sek (det var lite mer, men inte 60 sek).

Social självsäkerhet: 4  Visar otrivsel/något undvikande i någon situation.
Social nyfikenhet: 4  Besvarar när figurant bjuder
Socialt samspel: Svarar ej på lekinviter.

Handlingsförmåga: Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer.
Anpassningsförmåga: Anpassar intensiteten i testsituationerna.
Koncentration: 4  Koncentrerad, men med något kort avbrott.
Avreaktion: 5  Avreagerar snabbt i alla situationer.
Minnesbilder: Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden.
Rädsla: 4  I stort sätt orädd. Enstaka avståndsreglering.
Aggressivitet: Visar liten aggression
Nyfikenhet: 4 Går fram utan hjälp, någon tidsfördröjning.

Skott: 4 Kontroll vid flera skott.

Imponer-/hotbeteenden: 5 Inga Imponerbeteenden.

Totalt: 420 p – Godkänd